Projekty v roce 2014

Podpora osob s duševním onemocněním – Komunitní tým

Projekt reaguje na situaci lidí s duševním onemocněním, kteří žijí často osamoceni, nemoc jim brání vykonávat samostatně běžné činnosti, onemocnění tak často snižuje kvalitu jejich života. Smyslem projektu je pomoci těmto lidem na cestě k zotavení, podporovat u nich rozvoj kompetencí pro aktivní život, umožnit jim najít nové nebo obnovit ztracené sociální kontakty, dovednosti a zájmy. Cílem projektu je udržet dostupnost služby Komunitní tým pro osoby s duševním onemocněním.
Projekt je spolufinancován z grantového programu Jihočeského kraje Podpora terénních sociálních služeb.

Podpora osob s duševním onemocněním – Komunitní tým – Český Krumlov

Cílem projektu je zajistit poskytování sociální služby Komunitní tým lidem s duševním onemocněním na území města Český Krumlov a okolí. Komunitní tým podporuje lidi s duševním onemocněním při řešení jejich životní situace, při zvládání života s nemocí, při hledání možných cest pro uplatnění se ve společnosti, pomáhá jim udržet a rozvíjet kvalitu života podle jejich individuálních potřeb. Cílem služby je posilovat osobní kompetence (dovednosti a znalosti) klientů, které jim umožní dosáhnout samostatnosti a soběstačnosti.
Projekt podpořilo město Český Krumlov v rámci programu podpory sociálních a souvisejících služeb města Český Krumlov.

Sociální rehabilitace České Budějovice

Cílem projektu je udržet službu sociální rehabiltace – Komunitní tým, jejímž smyslem je podporovat lidi s duševním onemocněním ve všech oblastech jejich života (rodinné, partnerské vztahy, vazby v místě, kde klient sociální služby žije), dála v oblasti bydlení, při hledání vhodného zaměstnání (s ohledem na schopnosti a preference klienta), dále finanční poradenství a zvládání života s nemocí.
Tento projekt je spolufinancován statutárním městem České Budějovice

Sociálně terapeutická dílna pro osoby s duševním onemocněním – Český Krumlov

Cílem projektu je zajistit poskytování sociální služby sociálně terapeutické dílny lidem s duševním onemocněním ve městě Český Krumlov. Služba nabízí jak skupinové aktivity, tak i aktivity, které vedou k nácviku dovedností spojených se soběstačností a pravidelné aktivity, které umožňují rozvoj kompetencí potřebných k návratu na trh práce nebo k udržení „běžného“ způsobu života.
Sociálně terapeutickou dílnu pro osoby s duševním onemocněním podpořilo město Český Krumlov v rámci programu podpory sociálních a souvisejících služeb města Český Krumlov.
Přehled monitorovacích indikátorů -ZDE-PDF

Sociálně terapeutická dílna – České Budějovice

Cílem projektu je udržení služby sociálně terapeutické dílny jejímž posláním je podporovat lidi s duševním onemocněním z Českých Budějovic a okolí při nácviku, posilování a rozvoji pracovních dovedností a návyků. V rámci poskytování sociální sluýby sociálně terapeutické dílny se zaměřujeme u klientů na rozvoj těch dovedností a kompetencí, které potřebují pro uplatnění na volném, popřípadě chráněném trhu práce.
Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.
Přehled monitorovacích indikátorů -ZDE-PDF

Komunitní tým na území ORP Prachatice

V roce 2014 plánujeme sůlužbu Komunitní tým poskytovat jak terénní, tak i ambulantní formou na celém území ORP Prachatice. Celkově předpokládáme, že v měsících leden – listopad zajistíme 100 hodin přímé práce s klienty z Prachaticka.

Edukační aktivity – jeden z rehabilitačních nástrojů pro osoby s duševním onemocněním

Projekt je zaměřen na zvyšování informovanosti lidí s duševním onemocněním a jejich blízkých o průběhu nemoci, léčbě a prevenci relapsu. Cílem projektu je prostřednictvím preventivně – edukačního programu zlepšit znalosti a dovednosti cílové skupiny při zvládání života s duševnímonemocněním. Program v konečném důsledku pomáhá předejít relapsům onemocnění, zlepšuje situaci a komunikaci s blízkými osobami a tím přispívá k lepšímu zvládání života s onemocněním. Edukační aktivity proběhly v květnu a červnu 2014 a jsou naplánovány na září a říjen 2014.
Tento projekt je financován Ministerstvím zdravotnictví ČR v rámci Programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.

Podpora zdravotnického zařízení

Projekt se zaměřuje na zajištění zdravotní péče, na možnosti efektivní spolupráce mezi sociálními, zdravotními a návazními službami na území města České Budějovice, zejména pak možnosti spolupráce mezi Nemocnicí ČB, ambulantními psychiatry a terénními službami poskytovanými občanským sdružením FOKUS České Budějovice
Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Podpora rozvoje sociálního podnikání na Českobudějovicku

FOKUS České Budějovice plánuje v roce 2014 zahájit podnikatelskou činnost formou sociálního podnikání. Cílem projektu je zpracovat podklady nezbytné pro úspěšný rozjezd podnikání a navázat spolupráci s Úřadem práce a společností ASA (konkrétně se to bude týkat možnosti využívání kontejnerů na textil pro potřeby second handu). V rámci projektu bude zpracován podnikatelský plán – marketingový plán – standardy sociální firmy – popis struktury služeb zaměstnanosti (možnost využití nástrojů pracovní rehabilitace a dalších nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti).
Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Týdny obyčejného šílenství 2014

V roce 2014 se jedná již o 7. ročník tradiční akce pořádané v rámci Týdnů duševního zdraví, zaměřené na zvýšení informovanosti veřejnosti o problematice duševních nemocí, o možnostech prevence těchto onemocnění a o smyslu mentální hygieny. Akce se již tradičně koná na podzim v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově. Součástí je v tomto roce výtvarně pojatá kampaň s prvky streetartu, na které se budou, ve spolupráci s profesionálními výtvarníky, podílet lidé se zkušeností s duševním onemocněním.
Týden obyčejného šílenství 2014 podpořilo město Český Krumlov v rámci programu podpory kultury města Český Krumlov v roce 2014. Projekt je spolufinancován v rámci grantového programu Jihočeského kraje Podpora kultury. Projekt je dále spolufinancován Ministerstvem zdravotnictví.

Informační kampaň – Mlčeti stříbro, mluviti zlato!

Kampaň se zaměřuje zejména na téma komunikace většinové společnosti a lidí s duševním onemocněním.
Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Rozvoj case managementu pro lidi s duševním onemocněním na území Jihočeského kraje

Více informací naleznete -ZDE-

Progres!

Více informací naleznete -ZDE-