Projekty v roce 2013

Individuální podpora lidí s duševním onemocněním

Cílem projektu je udržet dostupnost služby sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním z Českých Budějovic a z okolí a z Českého Krumlova a z okolí, kterým v důsledku jejich duševního onemocnění hrozí sociální vyloučení, poskytnout jim podporu a pomoc při vyřizování běžných záležitostí, při nalézání cesty k lidem a do společnosti.
Projekt je financován z GP Podpora terénních sociálních služeb Jihočeského kraje.

Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II

Od 1. 4. 2013 realizujeme v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II sociální službu sociálně terapeutické dílny v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově. Projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze SR ČR.

Rozvoj case managementu pro lidi s duševním onemocněním na území Jihočeského kraje

FOKUS Tábor ve spolupráci s FOKUSem České Budějovice začal letos v lednu realizovat projekt, který zajistí další rozvoj komunitní práce (Case managementu) pro lidi s duševním onemocněním na území zasahující dvě třetiny Jihočeského kraje.
Do poloviny roku 2015 tak budou moci lidé s duševním onemocněním využívat služeb Case managerů – pracovníků komunitních týmů, kteří je budou podporovat při hledání práce, řešení problémů spojených s bydlením, financemi a hlavně nabídnou emoční podporu jim a v případě potřeby i jejich blízkým.
Komunitní tým v rámci projektu začne pracovat na území obcí s rozšířenou púsobností Tábor, České Budějovice a Český Krumlov (zejména v menších obcích), dále v Jindřichově Hradci, Soběslavi, Dačicích, Týně nad Vltavou, Kaplici, Trhových Svinech a Třeboni.
Projekt Rozvoj case managementu pro lidi s duševním onemocněním na území Jihočeského kraje je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Více se dočtete -ZDE-PDF
Průběžné informace naleznete -ZDE-PDF

Progres!

Projekt reaguje na plánované změny v péči o lidi s duševním onemocněníl, které předpokládají větší důraz na terénní práci Komunitních týmů a na poskytování sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním přímo v místě kde žijí. To s sebou nese vyšší nároky na odbornost, vzdělání a dovednosti lidí, kteří poskytování sociálních služeb tohoto typu zajišťují. Projekt počítá se vzděláváním sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a vedoucích pracovníků realizátora projektu FOKUSu České BUdějovice a partnera projektu FOKUSu Tábor. Celkem projde vzděláváním 25 pracovníků realizátora a partnera projektu v 90 kurzech a 3 stážích.
Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.
Průběžné informace naleznete -ZDE-

Zajištění zdravotní péče o lidi s duševním onemocněním v jejich přirozeném prostředí

Cílem projektu je pilotní ověření možnosti zajistit zdravotní péči pro lidi s duševním onemocněním v jejich přirozeném prostředí. Ze šetření prováděných v rámci projektu Inovace služeb pro osoby s psychickým onemocněním z roku 2012 vyplývá, že oslovení ambulantní psychiatři by měli zájem o využití služeb terénní zdravotní sestry u svých pacientů, zejména v oblastech zajištění lékového managementu, aplikace depotních injekcí a zajištění dohledu nad výživou. Službu ověříme u 10 klientů o. s. FOKUS České Budějovice.

Destigmatizační kampaň zaměřená na duševní nemoci

Cílem projektu je zvýšení informovanosti obyvatel města České Budějovice o nepravdivosti nějterých mýtů spojených s duševním onemocněním. Tabuizace tématu duševních nemocí může často vést k tomu, že se nemocní stydí mluvit o svých problémech nebo vyhledat odbornou pomoc. Stigmatizace se navís netýká jen nemocného, ale obvykle celé rodiny.
Projekt je financován z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti.

Udržení služby sociální rehabilitace

Smyslem projektu je umožnit lidem, kterým psychické onemocnění mnohdy zásádním způsobem snižuje kvalitu života, najít nové nebo obnovit ztracené sociální kontakty, získat možnost strukturovat a naplnit volný čas, něco nového se naučit.
Služba je zaměřena především na individuální práci s klienty (ambulantně i v jejich přirozeném prostředí). Práce je založena na vztahu partnerství – spojenectví, jako základní součástí zpravidla dlouhodobé spolupráce. Služba umožňuje setrvání člověka s duševním onemocněním v jeho běžném prostředí, vlastním bytě, podporujeme klienty při hledání pracovního uplatnění.
Tento projekt je spolufinancován statutárním městem České Budějovice.