Spolupráce

  • Dobrovolnické centrum Diecézní charity České Budějovice 
  • DPN Opařany
  • PN Písek
  • PL Lnáře
  • PN Dobřany
  • Psychiatrické oddělení nemocnice České Budějovice
  • Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
  • Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích