Kdo jsme a co děláme

FOKUS České Budějovice, z. ú. je organizace, která vznikla z iniciativy lidí se zkušeností s duševní nemocí. Od roku 2007 je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a od roku 2013 registrovaným poskytovatelem zdravotních služeb. Informace, které se k Vám dostávají, by Vám měly pomoci se základní orientací v tom, co a jak děláme.

Lidé, kteří mají zkušenost s duševní nemocí, chtějí kvalitně žít, pracovat, studovat, mít přátele a rodinu, tak, jako každý z nás. V naplnění potřeb jim často brání vyšší psychická zranitelnost, vysoké nároky, stresující prostředí a v neposlední řadě i zakořeněné předsudky veřejnosti. Smyslem naší práce je posilovat osobní dovednosti, znalosti a schopnosti našich klientů, dodávat jim odvahu, naději a poskytovat praktickou podporu ve snaze žít běžný život.

Našim posláním je podporovat osoby s vážným duševním onemocněním při zvládání jejich života, vytvářet příležitosti pro uplatnění našich klientů ve společnosti. S veřejností diskutujeme a dlouhodobě prosazujeme moderní zejména mimo nemocniční formy péče o duševní zdraví.

Zásady poskytování služeb

 • Bezpečí, přijetí a porozumění

Jednat otevřeně a srozumitelně. Rozumět nemoci klienta a chápat její projevy.

 • Diskrétnost a důvěra

Dodržovat sliby dané klientovi, sjednané dohody a citlivě nakládat s důvěrnými informacemi získanými od klienta.

 • Partnerský přístup

Neprosazovat svoje představy nad zájmy klienta, respektovat klienta jako experta na svůj život.

 • Respektování jedinečnosti a důstojnosti klienta

Respektovat klienta jako člověka a totéž očekávat od něj, přijímat klienta takového jaký je, uvědomovat si jeho silné i slabé stránky, možnosti a omezení.

 • Individuální a profesionální přístup

Reagovat kreativně a flexibilně na potřeby klienta, znát hranice své i hranice služby.

 • Respekt k zájmům klienta

Jednat v zájmu klienta, a domlouvat se s ním na formě a postupu spolupráce.

Jak může začít spolupráce

První schůzku si můžete sjednat telefonicky, mailem nebo osobně, může se konat buď v prostorách organizace, nebo jinde podle Vašeho přání. Více ZDE.

Činnost organizace

 • Dle zákona O sociálních službách č. 108/2006 Sb. poskytujeme službu sociální rehabilitace, službu sociálně terapeutické dílny a službu chráněné bydlení.
 • Dle zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. poskytujeme domácí ošetřovatelskou péči – zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta.
 • Obhajujeme práva a prosazujeme zájmy osob se zkušeností s duševní nemocí, poskytujeme zázemí jim i jejich rodinám a dalšími vhodnými způsoby pracujeme s komunitou, ve které tyto osoby žijí.
 • Působíme na veřejnost v přístupu a toleranci k lidem s duševní nemocí a informujeme o problematice duševního zdraví a nemoci.
 • Vytváříme pracovní příležitosti pro lidi s duševním onemocněním, poskytujeme tréninkové bydlení pro zájemce z řad našich klientů.