Zdravotní služby

FOKUS České Budějovice, z. ú. je od 1. 9. 2013 registrovaným poskytovatelem zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí klienta, číslo registrace 56/13.

Po domluvě s klientem vykonáváme tyto činnosti:

  • dohled nad výživou
  • lékový management
  • aplikace depotních injekcí
  • a další
Zdravotní služby jsou financovány především z darů jednotlivců a nadací. Všem dárcům děkujeme.
NADACE:
DÁRCI:
  • prof. MUDr. Alan Bulava
  • MUDr. Oxana Samochvalova
  • EPreward, Inc.
  • MUDr. Lukáš Krejčů
  • a další