Zdravotní služby

FOKUS České Budějovice, z. ú. je od 1. 9. 2013 registrovaným poskytovatelem zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí klienta, číslo registrace 56/13.

Po domluvě s klientem vykonáváme tyto činnosti:

 • dohled nad výživou
 • lékový management
 • aplikace depotních injekcí
 • a další
Zdravotní služby jsou financovány především z darů jednotlivců a nadací. Všem dárcům děkujeme.
 • ČSOB
 • Nadace ČEZ
 • prof. MUDr. Alan Bulava
 • MUDr. Oxana Samochvalova
 • EPreward, Inc.
 • MUDr. Lukáš Krejčů
 • a další