Bydlení K-PAX

POSLÁNÍ

Posláním služby je podpora osob s duševním onemocněním, které chtějí samostatně bydlet, aby získaly dovednosti k tomu potřebné, a mohly tak žít život podle vlastních představ a možností. Zajistit jim možnost bydlet samostatně, jak je to obvyklé u běžné populace dospělých osob, a poskytnout jim k tomu takovou denní míru podpory, aby to dokázaly dlouhodobě zvládat.

CÍLE CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

 • pomoci klientům získat dovednosti potřebné k samostatnému bydlení (nácviky – vaření, péče o domácnost, finanční hospodaření, podpora denních aktivit mimo prostor bydlení, aj.)
 • umožnit a pomoci klientům získat, udržet a rozvíjet běžné sociální kontakty
 • pomoci klientům, kteří o to projeví zájem, získat bydlení od obce, ve které mají trvalý pobyt
 • pomoci klientům s orientací a řešením jejich životní situace

CÍLOVÁ SKUPINA

Služba BYDLENÍ K-PAX je určena osobám, které potřebují pomoc a podporu v oblasti bydlení zejména proto, že v důsledku své nemoci nemají dostatečné kompetence. Služba má vést k získávání dovedností, které jsou k samostatnému bydlení potřebné.

Je určena pro osoby s duševním onemocněním (schizofrenie, afektivní poruchy), které jsou starší 18 let a trvale žijí nebo pracují na území Jihočeského kraje. Jestliže není naplněna kapacita služby a není žádný zájemce o službu z Jihočeského kraje, může tuto službu využít i zájemce z jiné části ČR.

OKOLNOSTI NEPOSKYTNUTÍ SLUŽBY / ODMÍTNUTÍ ZÁJEMCE

 • zájemce je mladší 18 let
 • zájemce je osobou s mentálním postižením
 • zájemce je osobou pouze závislou na návykových látkách
 • zájemce očekává trvalou intenzivní celodenní péči
 • zájemce potřebuje bezbariérový přístup
 • zájemce nesouhlasí s dodržováním pravidel BYDLENÍ K-PAX
 • BYDLENÍ K-PAX nemá volnou kapacitu

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • poskytnutí ubytování
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

DOSTUPNOST SLUŽBY BĚHEM DNE

Nepřetržitě.

Osobní přítomnost pracovníků přímé péče v po-pá od 7,30 do 17,30 hodin, v so, ne, sv od 8,30 do 17 hodin.

Mimo tuto dobu je pracovník dostupný na telefonu, v případě potřeby vyjíždí do zařízení.

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Služba je poskytovaná v Českých Budějovicích na adrese Branišovská 15/4 České Budějovice. Objekt je cca 100 m od zastávek MHD (zastávka U Parku a Vysokoškolské koleje – osm linek autobusu). V prvním nadzemním podlaží domu je dvoulůžkový pokoj s kuchyní a sociálním zařízením. Ve druhém nadzemním podlaží jsou čtyři samostatné pokoje, kuchyň, sociální zařízení a obývák pro obyvatele BYDLENÍ K-PAX . Ve třetím nadzemním podlaží jsou čtyři samostatné pokoje, kuchyň, sociální zařízení. Zázemí sociálních pracovníků je v samostatných prostorech chráněného bydlení. Celková výměra podlahové plochy je cca 220 m2 s tím, že součástí objektu je také menší dvorek cca 70 m2. Budova není bezbariérová.

Od 1. 3. 2018 je služba poskytovaná také na adrese Žerotínova 19/9. Objekt je cca 250 m od zastávky MHD (zastávka Žerotínova, linka č. 12). V prvním nadzemním podlaží je kancelář (zázemí pracovníků), sociální zařízení a dva samostatné pokoje. V druhém nadzemním podlaží jsou tři samostatné pokoje. V suterénu se nachází kuchyň, prádelna, sušárna, skladová místnost a sociální zařízení. Celková výměra podlahové plochy je cca 150 m2. Objekt je umístěný na pozemku/zahradě. Budova není bezbariérová.

Služba je poskytovaná na základě smlouvy uzavřené v písemné formě.

Aktuální ceník BYDLENÍ K-PAX naleznete ZDE.

Žádost o BYDLENÍ K-PAX naleznete ZDE.

Tato služba je financována z účelové a programové dotace Jihočeského kraje, z dotace Statutárního města České Budějovice, z dotace Města Písek, z příspěvku Města Březnice, Obce Velešín, Obce Chrášťany.