Projekty v roce 2016

Individual placement and support – efektivní způsob zaměstnávání lidí s duševním onemocněním

Od 1. 9. 2016 realizujeme projekt Individual placement and support – efektivní způsob zaměstnávání lidí s duševním onemocněním (č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002620), jehož cílem je zajištění placené práce v běžných podmínkách, bez dlouhodobého před pracovního tréninku. Individual placement and support je metoda, jejímiž propagátory jsou Prof. Robert Drake v Anglii a Prof. Deborah R. Beckerová v USA. Základem přístupu je přesvědčení, že každý je schopen pracovat, pokud se podaří najít mu správný druh práce, vytvořit vhodné podmínky a je mu poskytnuta správná podpora. Cílem není změnit klienta, ale najít místo, které odpovídá jeho individuálním dovednostem a zkušenostem.

Projekt se zaměřuje na zvýšení zaměstnanosti lidí s duševním onemocněním na území, kde působí FOKUS České Budějovice.  V projektu podpoříme 35 lidí s duševním onemocněním při vstupu na volný trh práce a pro 15 z nich pomůžeme vytvořit vhodná pracovní místa s podporou mzdových příspěvků pro zaměstnavatele.

Doba realizace projektu 1. 9. 2016 – 31. 8. 2018

FOKUS NOVĚ

Od 1. 7. 2016 realizujeme projekt FOKUS NOVĚ (č. CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002035), který je zaměřený na rozvoj naší organizace. Cílem projektu je dosáhnout efektivnějšího fungování organizace, zvýšení finanční stability a rozvoj fundraisingu, zlepšit řízení a péči o lidi v organizaci. Do přípravy i realizace projektu budou průběžně zapojování místní experti na strategické plánování, finanční řízení, fundraising, HR, PR a marketing, kteří nám pomohou s řešením problematických oblastí, které vyplynuly z nezávislé auditní zprávy.  Realizací projektu chceme zajistit kvalitní služby pro klienty a být důvěryhodným partnerem pro donátory.

Doba realizace projektu od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2018

SPOLEČNĚ: Komplexní program podpory mladých dospělých s duševním onemocněním při odchodu z dětského domova

Projekt SPOLEČNĚ se zaměřuje na zavedení nového programu podpory mladých dospělých s duševním onemocněním při odchodu z dětského domova. Cílem projektu je podrobně zmapovat situaci cílové skupiny a vytvořit takový program podpory, aby odpovídal specifickým potřebám mladých lidí s duševním onemocněním, kteří žijí v dětských domovech a zvýšila se tak šance na jejich úspěch při zapojování se do běžného života.
Podpořeno grantem z Norska
Supported by grant from Norway

Podrobnější informace -ZDE-
Tisková zpráva -ZDE-

Tisková zpráva ze dne 31.1. 2016 -ZDE-PDF

TI, KTERÝM SE VYHÝBÁME

Projekt se zaměřuje na realizaci kampaně, jejímž hlavním cílem je u cílové skupiny osob (lidé ve věku 25-50 let se středoškolským a vysokoškolským vzděláním s rozhodovací pravomocí) zvýšit znalosti o tématu duševního onemocnění a jeho dopadu do života člověka, i jeho blízkého okolí. Znalost relevantních a nezkreslených informací je klíčová pro změnu postoje (odmítání předsudků), což pak vede ke změně chování (vyhýbání se diskriminaci a stigmatizaci). V rámci projektu se zaměříme zejména na tištěná média, kde je problematika duševního onemocnění často prezentována s negativní konotací. Současný mediální obraz o lidech s duševním onemocněním, který média vytváří, většinou prezentuje tyto osoby jako spíše neinteligentní, potenciální násilníky a osoby, které by neměly samy o sobě rozhodovat. Pouze v 1 % sledovaných článků dostal prostor k vyjádření i člověk, který má vlastní zkušenost s duševním onemocněním.
Podpořeno grantem z Norska
Supported by grant from Norway

Podrobnější informace -ZDE-
Tisková zpráva -ZDE-

Tisková zpráva ze dne 31.1. 2016 -ZDE-

Výstupy ZDEPDF