Projekty v roce 2015

SPOLEČNĚ: Komplexní program podpory mladých dospělých s duševním onemocněním při odchodu z dětského domova

Projekt SPOLEČNĚ se zaměřuje na zavedení nového programu podpory mladých dospělých s duševním onemocněním při odchodu z dětského domova. Cílem projektu je podrobně zmapovat situaci cílové skupiny a vytvořit takový program podpory, aby odpovídal specifickým potřebám mladých lidí s duševním onemocněním, kteří žijí v dětských domovech a zvýšila se tak šance na jejich úspěch při zapojování se do běžného života.
Podpořeno grantem z Norska
Supported by grant from Norway

Podrobnější informace -ZDE-
Tisková zpráva -ZDE-

Tisková zpráva ze dne 31.1. 2016 -ZDE-PDF

TI, KTERÝM SE VYHÝBÁME

Projekt se zaměřuje na realizaci kampaně, jejímž hlavním cílem je u cílové skupiny osob (lidé ve věku 25-50 let se středoškolským a vysokoškolským vzděláním s rozhodovací pravomocí) zvýšit znalosti o tématu duševního onemocnění a jeho dopadu do života člověka, i jeho blízkého okolí. Znalost relevantních a nezkreslených informací je klíčová pro změnu postoje (odmítání předsudků), což pak vede ke změně chování (vyhýbání se diskriminaci a stigmatizaci). V rámci projektu se zaměříme zejména na tištěná média, kde je problematika duševního onemocnění často prezentována s negativní konotací. Současný mediální obraz o lidech s duševním onemocněním, který média vytváří, většinou prezentuje tyto osoby jako spíše neinteligentní, potenciální násilníky a osoby, které by neměly samy o sobě rozhodovat. Pouze v 1 % sledovaných článků dostal prostor k vyjádření i člověk, který má vlastní zkušenost s duševním onemocněním.
Podpořeno grantem z Norska
Supported by grant from Norway

Podrobnější informace -ZDE-
Tisková zpráva -ZDE-

Tisková zpráva ze dne 31.1. 2016 -ZDE-PDF

SÍŤOVÁNÍ: cesta ke změně v přístupu k lidem s duševním onemocněním

Tento projekt realizuje FOKUS České Budějovice společně s partnery FOKUSem Tábor a FOKUSem Písek. Projekt je zaměřený na podporu změny přístupu k osobám s duševním onemocněním a to prostřednictvím cílených aktivit pro odbornou veřejnost a potenciální zaměstnavatele. V rámci jednotlivých aktivit poskytneme relevantní informace o problematice života osob s duševním onemocněním v kontextu zaměstnávání, sociálního fungování, ochrany práv, rozhodování, vyjednávání apod. Cílem projektu je prostřednictvím naplánovaných aktivit měnit zavedené způsoby uvažování o lidech s duševním onemocněním v kontextu podpory jejich zapojování na pracovní trh. Aktivity jsou realizovány převážně na úrovni bývalých okresů, některé na úrovni Jihočeského kraje. Všechny zainteresované subjekty budou moci využívat specializované stránky projektu, kde budou k dispozici dostupné informace o možnostech práce s lidmi s duševním onemocněním.
Projekt financován z ESF prostřednictvím OPLZZ a ze státního rozpočtu ČR.

Práce – jeden z nástrojů na cestě k zotavení

Projekt se zaměřuje na podporu zaměstnanosti  a zaměstnatelnosti lidí s duševním onemocněním, zejména schizofrenií, kteří mají zájem najít si práci a na získaném místě se udržet. Cílem projektu je zajistit pro lidi s duševním onemocněním motivovaným k návratu na trh práce Komplexní specializovaný program, který jim umožní navrátit se na trh práce a pracovní místo si udržet. Projekt je zaměřen na efektivní propojení stávajících způsobů práce s lidmi s duševním onemocněním a zkušeností získaných ze zahraničí.
Tento projket je financován z ESF prostřednictvím OPLZZ a ze státního rozpočtu ČR.