Projekty v roce 2012

Jak se dostat ven z bludného kruhu – aneb pomoc lidem s duševním onemocněním v návratu zpět na trh práce

Předkladatelem projektu je občanské sdružení FOKUS Písek. FOKUS České Budějovice, je partnerem projektu.
Projekt by měl přispět k opětovnému zařazení účastníků do běžného života a na trh práce pomocí komplexu diagnostických, stimulačních, vzdělávacích, poradenských a doprovodných aktivit. Realizace bude probíhat po dobu 20 měsíců od září 2011 do dubna 2013.
Do projektu vstoupí minimálně 15 účastníků. Po absolvování diagnostických a stimulační aktivit bude, na základě projeveného zájmu, vybráno 12 účastníků, kteří projdou vzdělávacími aktivitami, a bude jim nabídnuta pomoc při vyhledávání zaměstnání nebo budou umístěni na 4 podpořená pracovní místa.