Projekty v roce 2011

Udržení služby sociální rehabiltace

Projekt reaguje na situaci osob, kterým psychické onemocnění mnohdy zásadním způsobem snižuje kvalitu života, bývají bezradní, obtížně se přizpůsobují změnám, jsou citliví i k minimálnímu stresu. Jeho smyslem je umožnit těmto lidem najít nové nebo obnovit ztracené sociální kontakty, získat možnost strukturovat a naplnit volný čas, něco nového se naučit.
Ambulantní forma služby sociální rehabilitace zahrnuje jak individuální tak skupinovou práci s uživateli – Program denních aktivit, činnosti zaměřené na trénink paměti, koncentrace a pozornosti, porozumění informacím, posilování vůle, nácvik sociálních dovedností, které umožňují samostatný život (vaření, nákupy, finanční rozpočet), základy počítačové gramotnosti, sociální poradenství, zprostředkování informací a dalších veřejných služeb.
Terénní forma služby sociální rehabilitace zahrnuje převážně individuální práci v přirozeném prostředí uživatele. Je založena na vztahu partnerství – spojenectví, jako základní součásti spolupráce. Pracovník je jak partner uživatele, tak koordinátor péče. Sociální rehabilitace je klíčovou službou pro lidi s duševním onemocněním a svým významem je srovnatelná se službou osobní asistence pro osoby s jiným zdravotním postižením.
Statutární město České Budějovice projekt podpořilo v rámci Dotačního programu na podporu sociální oblasti v r. 2011 částkou 300 tis. Kč.
Tento projekt je spolufinancován statutárním městem České Budějovice.

Aktivizace a podpora lidí s duševním onemocněním

Smyslem projektu je umožnit lidem s duševním onemocněním najít nové nebo obnovit ztracené sociální kontakty, získat možnost strukturovat a naplnit volný čas, něco nového se naučit, získat zázemí pro seberealizaci v rámci pracovně-tvořivých činností.
Ambulantní forma služby sociální rehabilitace zahrnuje jak individuální tak skupinovou práci s uživateli – Program denních aktivit, činnosti zaměřené na trénink paměti, koncentrace a pozornosti, porozumění informacím, posilování vůle, nácvik sociálních dovedností, které umožňují samostatný život (vaření, nákupy, finanční rozpočet), základy počítačové gramotnosti, sociální poradenství, zprostředkování informací a dalších veřejných služeb.
Součástí projektu je také osvětová činnost, která směřuje jak k cílové skupině – besedy na téma péče o duševní zdraví, sociálně a pracovně právní problematika, finanční gramotnost, tak k široké veřejnosti – akce v rámci Týdnů pro duševní zdraví.
Projekt je realizován v Českém Krumlově, Nad Nemocnicí 424. Je podpořen z dotačního Programu podpory sociálních služeb – Komunitní plán v částce 75 tis. Kč.
Tento projekt je spolufinancován městem Český Krumlov.

Indiviuální podpora lidí s duševním onemocněním

Projekt reaguje na situaci lidí s duševním onemocněním, kteří žijí často osamoceni, jejich nemoc je připraví o kompetence vykonávat samostatně běžné činnosti. Smyslem projektu je pomoci jim najít nové nebo obnovit ztracené sociální kontakty, něco nového se naučit nebo znovu získat předešlé dovednosti, poskytnout jim podporu při využívání běžných služeb.
Terénní forma služby sociální rehabilitace zahrnuje převážně individuální práci v přirozeném prostředí uživatele. Je založena na vztahu partnerství – spojenectví, jako základní součásti spolupráce.

Volnočasové aktivity pro lidi s duševním onemocněním

Projekt reaguje na potřeby osob s dlouhodobým duševním onemocněním, kteří chtějí smysluplně naplnit volný čas. Součástí projektu jsou tyto aktivity: PILINY, kondiční výuka jazyků, Setkání s literaturou a také rehabilitační pobyt.
Tento projekt je spolufinancován Jihočeským krajem v rámci grantového programu Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Individuální podpora lidí s duševním onemocněním

Projekt je realizován na českobudějovicku a českokrumlovsku a zahrnuje převážně individuální práci v přirozeném prostředí klienta. Součástí projektu jsou tyto aktivity: poradenství, doprovod, vyjednávání, zprostředkování dalších služeb, pomoc a podpora při obstarávání osobních záležitostí a další dle individuálních potřeb klienta.
Tento projekt je spolufinancován Jihočeským krajem v rámci grantového programu Podpora terénních sociálních služeb.