Projekty v roce 2010

Příležitost ke změně

V roce 2010 byl podpořen projekt Příležitost ke změně, který má za cíl zvýšit dostupnost a kvalitu služby sociální rehabilitace pro osoby, kterým, v důsledku jejich chronického duševního onemocnění hrozí sociální exkluze a umožnit těmto osobám zlepšit kvalitu života a zvýšit šance na uplatnění se na trhu práce. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt bude realizován od června 2010 do května 2013. Více informací o projektu naleznete -ZDE-

Most do budoucnosti

FOKUS České Budějovice je partnerem vzdělávacího projektu Most do budoucnosti, který realizuje Fokus Písek. Cílem je podpora klientů při přípravě na zaměstnání a jejich uplatnění na trhu práce. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt byl zahájen v únoru 2010 a potrvá do srpna 2011. Více informací o projektu naleznete -ZDE-.

Udržení a rozvoj služby Sociální rehabilitace

Cílem projektu je udržet a rozšiřovat nabídku sociálně rehabilitačních aktivit zaměřených na obnovu, rozvoj a posilování osobních kompetencí lidí s duševním onemocněním podle individuálních potřeb těchto osob. Realizací projektu je umožněno zachovat službu sociální rehabilitace pro osoby s duševní nemocí ve městě České Budějovice. Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Udržení a rozvoj služby Sociálně terapeutické Dílny

Cílem projektu je zachovat nabídku činností, které jsou součástí služby sociálně terapeutické dílny, rozšířit provozní dobu dílny na 5 dní v týdnu a zlepšit zázemí pro uživatele služby dovybavením odpočinkového prostoru. Díky projektu je umožněno zachování a rozvoj služby sociálně terapeutické dílny pro osoby s duševní nemocí ve městě České Budějovice. Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.