Projekty v roce 2009

Tréninkový program – bydlení

V rámci sociální rehabilitace realizujeme tréninkový program – bydlení. Garsonka, kterou jsme získali do pronájmu od Statutárního města České Budějovice a za pomoci Správy domů a z části svépomocí vybavili a upravili, slouží k tréninku samostatnosti a soběstačnosti v oblasti bydlení. Uživatel/ka našich služeb, který/á se do programu zapojí, má zde možnost vyzkoušet si jak zvládne vést samostatně domácnost, hospodařit, strukturovat denní čas. Po celou dobu účasti v programu mu/jí je poskytována podpora a pomoc při tréninku dovedností spojených se samostatným bydlením tak, aby se zvyšovaly jeho/její kompetence v této oblasti. Zároveň je poskytována podpora, směřující například k nalezení práce a bydlení na běžném trhu.

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Udržení a rozvoj sociálních služeb

Cílem projektu je zachovat nabídku činností, které jsou součástí poskytované sociální služby, rozšířit jí o další aktivity umožňující uživatelům dále rozvíjet jejich dovednosti a znalosti. Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Rozšíření terénní služby pro klienty DPS České Budějovice

Cílem projektu je rozšířit poskytování terénní formy služby sociální rehabilitace na klienty DPS, poskytnout dlouhodobou a intenzivní pomoc a podporu nácviku zvládání péče o vlastní osobu a domácnost lidem s duševním onemocněním. Umožnit těmto lidem využívat veřejné služby nebo jim nabídnout bezpečný prostor pro navazování sociálních kontaktů. Projekt je realizován ve spolupráci s Odborem sociálních věcí Magistrátu města České Budějovice. Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.