Projekty v roce 2008

Vzděláním ke kvalitě

V rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2008 jsme získali dotaci ve výši 30 000 Kč na projekt Vzděláním ke kvalitě. Cílem projektu bylo vzdělávání zaměřené na zvyšování odbornosti pracovníků v oblasti poskytování služeb lidem s duševním onemocněním a nových tvořivých technik umožňujících zpestření nabídky pracovních a tvořivých aktivit pro naše uživatele