Příležitost ke změně

Projekt Příležitost ke změně je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

  • Číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/43.00059.
  • Datum zahájení: 1. 6. 2010
  • Datum ukončení: 31. 5. 2013

Cíle projektu

Cílem projektu je vytvoření nového, uceleného programu, zaměřeného na rozvoj znalostí a dovedností spojených se začleněním se na trh práce, který by měl posílit kompetence osob s duševním onemocněním při vyhledávání a práci s informacemi, vyjednávání a komunikaci se zaměstnavateli, agenturami práce, ÚP, úřady a vzdělávacími institucemi aj. Dalším cílem projektu je zvýšit dostupnost a kvalitu služby sociální rehabilitace pro osoby, kterým, v důsledku jejich chronického duševního onemocnění, hrozí sociální exkluze a umožnit těmto osobám zlepšit kvalitu života a zvýšit šance na uplatnění se na trhu práce. Vytvořením komunitního týmu chceme dosáhnout vyššího podílu terénních kontaktů v přirozeném prostředí uživatelů služeb a poskytovat podporu i těm, kteří žijí mimo území města České Budějovice.

Probíhající aktivity

Proběhla aktualizace informační brožury Příležitost ke změně dle aktuálních právních předpisů. V březnu byl realizován druhý běh setkání Programu rozvoje. I nadále probíhá poskytování služeb Komunitním týmem.
Začátkem roku 2012 začne další běh Programu rozvoje. Zájemci se mohou hlásit v kanceláři sdružení, telefonicky či emailem (774 983 262, k.wienerova@fokus-cb.cz)

Soubory ke stažení

Monitorovací zprávy

Tiskové zprávy

Napsali v novinách