Aktuálně realizované projekty

Evropská unie

Individual placement and support II – podpora lidí s duševním onemocněním na trhu práce
Cílem projektu Individual placement and support je podpořit lidi s duševním onemocněním při jejich vstupu na trhu práce. Podpora, kterou nabízíme, je uzpůsobena v co nejvyšší míře jak našim klientům, tak i jejich budoucím zaměstnavatelům či kolegům. Využíváme rychlou, efektivní a ve světě uznávanou metodu Individual placement and support, která je, jak z vlastních zkušeností víme, funkční i v podmínkách České republiky. Základem přístupu je přesvědčení, že každý je schopen pracovat, pokud se podaří najít mu správný druh práce, vytvořit vhodné podmínky a je mu poskytnuta správná podpora.
Projekt IPS II navazuje na projekt IPS.
Číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009163
Doba realizace: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020

Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování
Cílem projektu je rychlé poskytnutí standardního bydlení nejpotřebnějším a nejzranitelnějším osobám nacházejícím se v bytové nouzi a jeho dlouhodobé udržení. Dále je cílem ověření přístupu Housing First.
Projekt nabízí jedincům, domácnostem či rodinám v bytové nouzi (účastníkům) poskytnutí vhodného standardního bytu a podporu při jeho udržení. Hlavní metodou práce je soubor principů Housing first. Jedná se o poskytnutí bytu bez nutnosti předešlé spolupráce, a to na základě podrobné analýzy potřeb a přání zabydlovaného účastníka. Zároveň platí, že účastníci projektu plní povinnosti nájemního vztahu. Projekt je realizován na území města Č. Budějovice jako jeden z nástrojů Koncepce bydlení v Č.B.
Realizátorem projektu je Statutární město České Budějovice, FOKUS České Budějovice je partnerem projektu.
Číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/19_108/0014106
Doba realizace: 1.8.2019 – 30.6.2022

Blázníš? No a!
Blázníš? No a! je od roku 2005 jedinečným projektem v České republice na poli prevence a destigmatizace duševního onemocnění zejména tím, že se obrací na mladé lidi od 15 let a pomocí interaktivního programu i zprostředkované psychiatrické zkušenosti je přivádí k vnímání duševního zdraví jako důležité součásti lidského života a životní pohody. Smyslem je učit společnost zacházet s duševními nemocemi právě tak otevřeně, jako to dělá s fyzickými onemocněními. Právě pro dospívající je otázka smyslu života a vlastní identity důležitým tématem. Mnozí mladiství již zažili, jaké to je, dostat se z duševní rovnováhy. Výsledky projektu ukazují, že jenom dobrá atmosféra ve škole nabízí studentům a učitelům psychickou a fyzickou pohodu a podmínky pro individuální osobní růst. Více o programu ZDE.

Ukončené projekty