Blázníš? No a!

Blázníš? No a! je od roku 2005 jedinečným projektem v České republice na poli prevence a destigmatizace duševního onemocnění zejména tím, že se obrací na mladé lidi od 15 let a pomocí interaktivního programu i zprostředkované psychiatrické zkušenosti je přivádí k vnímání duševního zdraví jako důležité součásti lidského života a životní pohody. Smyslem je učit společnost zacházet s duševními nemocemi právě tak otevřeně, jako to dělá s fyzickými onemocněními. Právě pro dospívající je otázka smyslu života a vlastní identity důležitým tématem. Mnozí mladiství již zažili, jaké to je, dostat se z duševní rovnováhy. Výsledky projektu ukazují, že jenom dobrá atmosféra ve škole nabízí studentům a učitelům psychickou a fyzickou pohodu a podmínky pro individuální osobní růst.

Cíle

  • Podpora zdraví, prevence v oblasti duševních onemocnění
  • Dodání odvahy mluvit o problémech a říct si o pomoc
  • Snížení stigmatizace, vyloučení a diskriminace lidí se zkušeností s dušením onemocněním,  vyvracení mýtů

Strategie

  • Společný zážitek a sdílení
  • Vzdělávání a informace
  • Osobní kontakt s lidmi, kteří mají zkušenost psychickým onemocněním a krizí

Program Blázníš? No a! je založen na otevřeném dialogu studentů s moderátorem (odborníkem na oblast duševního zdraví) a „experty ve vlastní věci“ (lidmi, kteří mají vlastní zkušenost s duševním onemocněním a psychiatrickou péčí). Tématem diskuse jsou psychická krize a štěstí, vlastní životní zkušenosti studentů, onemocnění a léčba, jak a kde najít pomoc v obtížné životní situaci, naděje a možnosti podpory, jak lze vnímat psychické problémy i jako příležitost …. .

Cílová skupina: 15– 20ti letí mladiství – studenti středních škol; třídní učitel – nejlépe v roli učícího se

Časové rozvrhnutí: Jeden projektový školský den – 6-7 hodin.

Místo realizace: Program je realizován v prostoru školy, nejlépe v kmenové třídě.

Metodika programu: Studenti jsou do programu aktivně zapojeni. Při naplňování cílů programu využíváme zejména tyto metody: komunitní kruh, diskuse doplněná výkladem (vysvětlení pojmů, studenti jsou vedeni k popisování vlastních názorů, pocitů a myšlenek), interaktivní hry a techniky, skupinová práce na projektu, kde je možno využít například dramatizace, skupinová prezentace zadaných témat, působení na studenty prostřednictvím jejich prožitku a setkání s „experty“.

Realizace preventivního, edukačního a destigmatizačního programu Blázníš? No a! byla tento rok podpořena Jihočeským krajem v rámci dotačního programu Podpora zdravotně preventivních aktivit v rámci Zdraví 2020 v Jihočeském kraji a dále Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Programu podpory péče pro oblasti psychiatrických a neurodegenerativních onemocnění.

Prezentace s obsahem Blázníš? No a!: Blázníš? No a! – prezentacePPTX