Akce pro veřejnost

Týden obyčejného šílenství

Tak jako každoročně, i v roce 2010 jsme se připojili k celorepublikovým Týdnům pro duševní zdraví. Letošní týden navíc podpořila Nadace Divoké husy, která zdvojnásobila výtěžek z celé akce. Děkujeme všem, kteří se podíleli na úspěšné realizaci, účinkujícím za vytvoření skvělé atmosféry a hlavně všem zúčastněným, kteří nás svou návštěvou podpořili. Doufáme, že se Vám připravený program líbil a že nám zachováte přízeň i při dalších akcích.

Podrobnosti naleznete – ZDE –PDF

Křest sbírky Duhový déšť.

Dne 26. května se v Budvarském salonku hotelu Malý pivovar konal křest básnické sbírky slečny Jitky Bolechové pořádaný Press klubem Syndikátu jihočeských novinářů. Kmotrem sbírky byl doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., který na vydání sbírky přispěl i peněžitým darem. Křtu se měli možnost zúčastnit i uživatelé naší služby a všichni z něj odcházeli s příjemným pocitem pohodově stráveného setkání.

Vydání sbírky Duhový déšť, kromě pana Zvěřiny, finančně podpořili Jihočeský syndikát novinářů, Studio Gabreta s.r.o. České Budějovice a tiskárna Protisk s.r.o. České Budějovice. Bez nároku na odměnu sbírku redigoval Hynek Klimek a ilustrovala Petra Hejdová. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na zrodu sbírky podíleli.

Pro zájemce nabízíme několik ukázek:

Článek z MF Dnes ke stažení – ZDE –PDF