Spolupráce

  • Psychiatrické oddělení nemocnice České Budějovice
  • PL U Honzíčka Písek
  • PL Lnáře
  • PL Dobřany
  • DPN Opařany

V těchto zařízeních poskytujeme:

– udržení kontakatu s klienty v průběhu hospitalizace
– nabídka služeb pro hospitalizované klienty