Spolupráce

  • Dobrovolnické centrum Diecézní charity České Budějovice 
  • DPN Opařany
  • PL U Honzíčka Písek
  • PL Lnáře
  • PL Dobřany
  • Psychiatrické oddělení nemocnice České Budějovice
  • Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
  • Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

V těchto zařízeních poskytujeme:

– udržení kontakatu s klienty v průběhu hospitalizace
– nabídka služeb pro hospitalizované klienty