Pro zájemce

PODMÍNKY, ZA KTERÝCH VÁM MŮŽEME POSKYTNOUT PODPORU:

  • jste osobou s duševním onemocněním
  • je Vám minimálně 16 let
  • jste z českobudějovicka, českokrumlovska, kaplicka, trhosvinenska nebo novohradska
  • souhlasíte s dodržováním Obecných pravidel FOKUSu ČÍST ZDE

První schůzku s pracovníkem si můžete domluvit telefonicky, písemně, osobně, e-mailem. Schůzka se může konat v prostorách organizace nebo jinde dle vašeho přání. Na této schůzce získáte základní informace o poskytovaných službách a budete seznámen s Obecnými pravidly FOKUSu Pracovník bude zjišťovat, zda splňujete vstupní podmínky pro poskytnutí podpory. Bude Vám předán formulář Vyjádření lékaře“PDF, který si necháte potvrdit u Vašeho ošetřujícího psychiatra, případně psychologa.

Po dodání vyplněného formuláře se dozvíte, který z pracovníků s Vámi bude dál spolupracovat, tj. kdo bude Váš klíčový pracovník. Ten pak, společně s Vámi, bude mapovat Vaši situaci, zjišťovat Vaše potřeby a přání a uzavře s Vámi smlouvu o poskytování služby. Nabídne Vám vhodné aktivity a společně budete plánovat postup, který Vám pomůže dosáhnout nebo se přiblížit naplnění Vašich potřeb a zájmů. Poskytneme Vám individuální podporu a pomoc při zvládání Vaší situace.

Budeme od Vás požadovat Vaše osobní údaje, které můžeme shromažďovat pouze s Vaším písemným souhlasem. Máte právo nahlížet do Vaší dokumentace. Souhlas se shromažďováním osobních údajů můžete také kdykoli odvolat.

Využívání služeb můžete kdykoliv bez udání důvodů ukončit.

Zájemcům s omezenou hybností nabízíme možnost dohodnout se individuálně na formě spolupráce vzhledem k tomu, že budova, ve které sídlíme, není bezbariérová.

V případě nespokojenosti s poskytovanými službami si můžete stěžovat dle Pravidel pro podávání stížností námětů a připomínek, která jsou k dispozici v sídle naší organizace nebo v elektronické podobě na našich webových stránkách.

Informace pro rodinné příslušníky a blízké osoby

Můžeme Vám poskytnout informace o nabízené službě, domluvit se na spolupráci s osobou, pro kterou hledáte pomoc a podporu.

Služby jsou poskytovány zdarma v rozsahu základních činností stanovených zákonem č. 108/2006.