Bydlení K-PAX

POSLÁNÍ

Posláním služby je podpora osob s duševním onemocněním, které chtějí samostatně bydlet, aby získaly dovednosti k tomu potřebné, a mohly tak žít život podle vlastních představ a možností. Zajistit jim možnost bydlet samostatně, jak je to obvyklé u běžné populace dospělých osob, a poskytnout jim k tomu takovou denní míru podpory, aby to dokázaly dlouhodobě zvládat.

CÍLE CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

 • pomoci klientům získat dovednosti potřebné k samostatnému bydlení (nácviky – vaření, péče o domácnost, finanční hospodaření, podpora denních aktivit mimo prostor bydlení, aj.)
 • umožnit a pomoci klientům získat, udržet a rozvíjet běžné sociální kontakty
 • pomoci klientům, kteří o to projeví zájem, získat bydlení od obce, ve které mají trvalý pobyt
 • pomoci klientům s orientací a řešením jejich životní situace

CÍLOVÁ SKUPINA

Služba BYDLENÍ K-PAX je určena osobám, které potřebují pomoc a podporu v oblasti bydlení zejména proto, že v důsledku své nemoci nemají dostatečné kompetence. Služba má vést k získávání dovedností, které jsou k samostatnému bydlení potřebné.

Je určena primárně pro osoby s duševním onemocněním (zejména schizofrenie, afektivní poruchy), které jsou starší 18 let a trvale žijí nebo pracují na území Jihočeského kraje. Jestliže není naplněna kapacita služby a není žádný zájemce o službu z Jihočeského kraje, může tuto službu využít i zájemce z jiné části ČR.

OKOLNOSTI NEPOSKYTNUTÍ SLUŽBY / ODMÍTNUTÍ ZÁJEMCE

 • zájemce je mladší 18 let
 • zájemce je osobou s mentálním postižením
 • zájemce je osobou pouze závislou na návykových látkách
 • zájemce očekává trvalou intenzivní celodenní péči
 • zájemce potřebuje bezbariérový přístup
 • zájemce nesouhlasí s dodržováním pravidel BYDLENÍ K-PAX
 • BYDLENÍ K-PAX nemá volnou kapacitu

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • poskytnutí ubytování
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

ZÁSADY BYDLENÍ K-PAX

 • Bezpečí, přijetí a porozumění
  • Jednat otevřeně, čitelně a srozumitelně. Rozumět klientově nemoci a chápat její projevy.
 • Diskrétnost a důvěra
  • Dodržovat sliby dané klientovi, sjednané dohody a citlivě nakládat s důvěrnými informacemi získanými od klienta.
 • Partnerský přístup
  • Neprosazovat svoje představy nad zájmy klienta, respektovat klienta jako experta na svůj život.
 • Respektování jedinečnosti a důstojnosti klienta
  • Respektovat klienta jako člověka a totéž očekávat od něj, přijímat klienta takového jaký je, uvědomovat si jeho silné i slabé stránky, možnosti a omezení.
 • Individuální a profesionální přístup
  • Reagovat kreativně a flexibilně na potřeby klienta, znát hranice své i hranice služby.
  • Poskytovat službu takovým způsobem, aby to nevedlo k závislosti na službě, ale k co největší soběstačnosti klienta
 • Respekt k zájmům klienta
  • Jednat v zájmu klienta, a domlouvat se s ním na formě a postupu spolupráce.
 • Dobrovolnost
  • Klient využívá službu dobrovolně, na základě vlastního rozhodnutí.

DOSTUPNOST SLUŽBY BĚHEM DNE

Provozní doba pobytové služby je nepřetržitá.

Ostatní činnosti: osobně Po – Pá 7:30 – 17:30, So – Ne 8:30 – 17 :00 v ostatních časech telefonicky (sociální pracovník je na telefonu).

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Služba je poskytovaná v Českých Budějovicích na adrese Branišovská 15/4 České Budějovice. Objekt je cca 100 m od zastávek MHD (zastávka U Parku a Vysokoškolské koleje – osm linek autobusu). V prvním nadzemním podlaží domu jsou dva samostatné pokoje a dále kuchyň, sociální zařízení. Ve druhém nadzemním podlaží jsou čtyři samostatné pokoje, kuchyň, sociální zařízení a obývák pro obyvatele BYDLENÍ K-PAX . Ve třetím nadzemním podlaží jsou čtyři samostatné pokoje, kuchyň, sociální zařízení. Zázemí sociálních pracovníků je v samostatných prostorech chráněného bydlení. Celková výměra podlahové plochy je cca 220 m2 s tím, že součástí objektu je také menší dvorek cca 70 m2. Budova není bezbariérová.

Služba je poskytovaná na základě smlouvy uzavřené v písemné formě.

Aktuální ceník BYDLENÍ K-PAX naleznete ZDE.

Žádost o BYDLENÍ K-PAX naleznete ZDE.

Služba chráněné bydlení K – PAX je kofinancována Jihočeským krajem a Statutárním městem České Budějovice.