Naše služby

Komunitní tým

Komunitní tým podporuje lidi s duševním onemocněním na cestě k zotavení.

Základní činnosti

  • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Bydlení K-Pax

Posláním služby je podpora osob s duševním onemocněním, které chtějí samostatně bydlet, aby získaly dovednosti k tomu potřebné, a mohly tak žít život podle vlastních představ a možností, zajistit jim možnost bydlet samostatně, jak je to obvyklé u běžné populace dospělých osob, a poskytnout jim k tomu takovou denní míru podpory, aby to dokázaly dlouhodobě zvládat… Zobrazit celý text

Sociálně terapeutická dílna

Podporujeme lidi s duševním onemocněním z Českých Budějovic a z okolí při nácviku, posilování a rozvoji pracovních a sociálních dovedností a návyků … Zobrazit celý text

 

Zdravotní služby

FOKUS České Budějovice, z. s. je od 1. 9. 2013 registrovaným poskytovatelem zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí klienta, číslo registrace 56/13. Provádíme zejména tyto činnosti: dohled nad výživou, lékový management a aplikace depotních injekcí.

Pro zájemce

První schůzku s pracovníkem si můžete domluvit telefonicky, písemně, osobně, e-mailem. Schůzka se může konat v prostorách organizace nebo jinde dle vašeho přání. Na této schůzce získáte základní informace o poskytovaných službách a budete seznámen s Obecnými pravidly FOKUSu … Zobrazit celý text