Naše projekty

Evropská unie

R-ITAREPS – Kompletní program prevence relapsu – Inovační projekt
Projekt pro práci s lidmi se schizofrenií využívá nástroj ITAREPS, který byl v roce 2002 vyvinut Národním ústavem pro duševní zdraví. V projektu jsou do programu nově zapojeni i další aktéři – členové komunitního týmu (sociální pracovníci, zdravotní sestry), kteří reagují v případě zvýšení rizika relapsu intervencí na místě. Zároveň motivují klienta k setrvání v programu. Kromě toho se v novém řešení počítá s odesíláním výstupu z programu také klientovi.
Cílem projektu je zvýšit nezávislost/samostatnost klientů a jejich rodin a snížit délku a počet hospitalizací u klientů, což je předpokladem pro zvýšení jejich kvality života a sociální a ekonomickou integraci. Předpokládáme, že čím více klientů bude aplikaci využívat dlouhodobě, tím bude efekt jejího využití vyšší na individuální a makro úrovni
Číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0003584
Doba realizace: 7. 12. 2016 – 31. 8. 2019

Individual placement and support II – podpora lidí s duševním onemocněním na trhu práce
Cílem projektu Individual placement and support je podpořit lidi s duševním onemocněním při jejich vstupu na trhu práce. Podpora, kterou nabízíme, je uzpůsobena v co nejvyšší míře jak našim klientům, tak i jejich budoucím zaměstnavatelům či kolegům. Využíváme rychlou, efektivní a ve světě uznávanou metodu Individual placement and support, která je, jak z vlastních zkušeností víme, funkční i v podmínkách České republiky. Základem přístupu je přesvědčení, že každý je schopen pracovat, pokud se podaří najít mu správný druh práce, vytvořit vhodné podmínky a je mu poskytnuta správná podpora.
Projekt IPS II navazuje na projekt IPS.
Číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009163
Doba realizace: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020

Individual placement and support – efektivní způsob zaměstnávání lidí s duševním onemocněním
Projekt se zaměřuje na zvýšení zaměstnanosti lidí s duševním onemocněním na území, kde působí FOKUS České Budějovice. V projektu podpoříme 35 lidí s duševním onemocněním při vstupu na volný trh práce a pro 15 z nich pomůžeme vytvořit vhodná pracovní místa s podporou mzdových příspěvků pro zaměstnavatele.
Cílem je zajištění placené práce v běžných podmínkách, bez dlouhodobého předpracovního tréninku. Individual placement and support je metoda, jejímiž propagátory jsou Prof. Robert Drake v Anglii a Prof. Deborah R. Beckerová v USA. Základem přístupu je přesvědčení, že každý je schopen pracovat, pokud se podaří najít mu správný druh práce, vytvořit vhodné podmínky a je mu poskytnuta správná podpora. Cílem není změnit klienta, ale najít místo, které odpovídá jeho individuálním dovednostem a zkušenostem.
Číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002620
Doba realizace: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2018

FOKUS NOVĚ
Projekt je zaměřený na rozvoj naší organizace. Cílem projektu je dosáhnout efektivnějšího fungování, zvýšení finanční stability a rozvoj fundraisingu, zlepšit řízení a péči o lidi v organizaci. Do přípravy i realizace projektu budou průběžně zapojování místní experti na strategické plánování, finanční řízení, fundraising, HR, PR a marketing, kteří nám pomohou s řešením problematických oblastí, které vyplynuly z nezávislé auditní zprávy. Realizací projektu chceme zajistit kvalitní služby pro klienty a být důvěryhodným partnerem pro donátory.
Číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002035
Doba realizace: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2018

Blázníš? No a!
Blázníš? No a! je od roku 2005 jedinečným projektem v České republice na poli prevence a destigmatizace duševního onemocnění zejména tím, že se obrací na mladé lidi od 15 let a pomocí interaktivního programu i zprostředkované psychiatrické zkušenosti je přivádí k vnímání duševního zdraví jako důležité součásti lidského života a životní pohody. Smyslem je učit společnost zacházet s duševními nemocemi právě tak otevřeně, jako to dělá s fyzickými onemocněními. Právě pro dospívající je otázka smyslu života a vlastní identity důležitým tématem. Mnozí mladiství již zažili, jaké to je, dostat se z duševní rovnováhy. Výsledky projektu ukazují, že jenom dobrá atmosféra ve škole nabízí studentům a učitelům psychickou a fyzickou pohodu a podmínky pro individuální osobní růst. Více o programu ZDE.